Mijn favorieten

Kwaliteitslabels

NVM                                                                                                  
De NVM is opgericht in 1898 en inmiddels de grootste Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen. Het doel van de NVM is het behartigen van de belangen van de aangesloten makelaars en hun cliënten. De activiteiten zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van de makelaardij. De kwaliteit wordt gewaarborgd door stringente beroepsregels, vastgelegd in de NVM-erecode. De NVM stelt de belangen van de consument centraal en tracht voortdurend in te spelen op de veranderende behoeften. De snelle veranderingen in de markt vereisen een alert beleid. Hierin past het streven naar wettelijke regelingen ter bescherming van de consument. Voor meer informatie zie www.nvm.nl.

Sinds de start van Brandsma Vastgoed in 2010 is het kantoor lid van de NVM.

VastgoedCert                                                                                                    
De Stichting VastgoedCert is een branchebreed platform dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van makelaars en taxateurs in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid. De Stichting VastgoedCert heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars en taxateurs o.z. te waarborgen. Gecertificeerden worden geacht door bijscholing hun kennis op peil te houden. Gecertificeerden bij de Stichting VastgoedCert worden periodiek onafhankelijk getoetst, waarmee zij aantoonbaar blijvend over de benodigde vaktechnische bekwaamheden beschikken. Voor meer informatie zie www.vastgoedcert.nl.

Geert Brandsma is ingeschreven als Register Makelaar-Taxateur bij de Stichting VastgoedCert, kamer Wonen.

NRVT                                                                                        
Sinds 1 januari 2016 bestaat het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het NRVT is de garantie voor de opdrachtgever dat hij een integere en deskundige vastgoedtaxateur inschakelt: een Register-Taxateur. De Register-Taxateur voldoet aan de eisen met betrekking tot vakbekwaamheid, houdt zijn vakkennis op peil, werkt conform de gedrags- en beroepsregels en onderwerpt zich aan het tuchtrecht. Meer informatie over het NRVT en een lijst met aangesloten taxateurs is te vinden op www.nrvt.nl.

Geert Brandsma is ingeschreven als Register-Taxateur bij het NRVT.

NWWI                                                                                                                          
Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) is het keurmerk voor woningtaxaties en bewaakt de kwaliteit van zowel de taxatie als de taxateur. Elke taxatie komt volgens duidelijke richtlijnen tot stand. De aangesloten taxateurs voldoen aan strenge voorwaarden. Een NWWI taxateur kent de regio en levert een leesbaar, betrouwbaar taxatierapport. Alle geldverstrekkers accepteren het NWWI taxatierapport. Meer informatie over het NWWI en een lijst met aangesloten taxateurs is te vinden op www.nwwi.nl.

Taxateurs Unie      
Taxateurs Unie, NHG erkend en ISO gecertificeerd, is een met waarborgen omringd ‘taxatie-validatie-platform’ met aanvullende faciliteiten voor taxateur, (bank)adviseur, intermediair en geldverstrekker. Taxateurs Unie wordt op een enkele bank na door elke financiële instelling geaccepteerd. Taxateurs Unie wil, onafhankelijk van welke partij of belangengroepering ook, voor alle relevante partijen op de markt voor onroerend goed taxaties een spilfunctie vervullen. Meer informatie over Taxateurs Unie en een lijst met aangesloten taxateurs is te vinden op www.tu-taxateursunie.nl.

TVI                                                                                                                                      
TVI, Taxatie Validatie Instituut, is een ervaren en onafhankelijk validatie instituut. TVI is NHG erkend en ISO gecertificeerd. Met een "TVI gevalideerd"  taxatierapport beschikt u over de garantie dat zowel de controle van de taxateur alsmede de beoordeling van het taxatierapport volgens vastgestelde normen heeft plaatsgevonden. Meer informatie over TVI en een lijst met aangesloten taxateurs is te vinden op www.tvi.nl.

IValidatie                                                                        
iValidatie B.V. is een dienstverlener voor banken, tussenpersonen, makelaars en particulieren door heel Nederland, voornamelijk gericht op het valideren van onroerendgoedtaxaties.
iValidatie is een erkend validatie-instituut voor alle grote hypotheekverstrekkers. iValidatie is NHG-erkend. Meer informatie is te vinden op www.ivalidatie.nl.

Energielabel deskundige - EPA Certificaat
Sedert 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk een woning te laten passeren via de notaris zonder dat een EPA Certificaat van de woning aanwezig is. Het kadaster zal vanaf deze datum geen aktes meer inschrijven in haar registers. Meer informatie is te vinden op de website van de rijksoverheid: www.rvo.nl/energielabel. U kunt ons kantoor inschakelen voor het regelen van een definitief energielabel.

Geert Brandsma is gecertificeerd energielabel deskundige.