Mijn favorieten

Taxaties

Taxatierapporten worden om uiteenlopende doelen opgemaakt: bij aan- of verkoop van een woning, verbouwing van een woning of het af/oversluiten van een hypotheek.

Waardebepaling, taxatie of WOZ-taxatie?

Waardebepaling
Heeft u plannen voor het verkopen van uw woning of het kopen van een nieuwe woning, dan kan het prettig zijn de huidige waarde van uw woning te weten. Brandsma Vastgoed kan in dat geval een waardebepaling voor u opstellen. Hierin staan de belangrijkste gegevens van uw woning; van adres en type woning tot en met de actuele waarde. Anders dan bij een taxatierapport kunt u op basis van een waardebepaling geen leningen afsluiten.

Taxatie
Taxaties worden uitgevoerd door een beëdigd of een gecertificeerd taxateur en geven inzicht in de waarde van een huis. Bij de taxatie wordt het type, de grootte, de globale staat van onderhoud en de omgeving van de woning beoordeeld. Brandsma Vastgoed kan in dat geval een taxatierapport voor u opstellen. Onze uitgebreide taxatierapporten zijn conform het allerlaatste taxatiemodel en worden geaccepteerd door alle banken en financieringsinstellingen. Ook wanneer het gaat om het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

WOZ taxatie
Een WOZ taxatie is een taxatie met het oog op de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Gemeenten gebruiken uw WOZ taxatie bij het bepalen van de aanslag onroerende zaakbelastingen (OZB) en de rioolheffing. De Belastingdienst neemt de WOZ-waarde mee in uw inkomstenbelasting. Tenslotte is er nog het Waterschap, dat voor de hoogte van de lasten naar de WOZ taxatie kijkt.
De wetgeving rondom het bepalen van WOZ-waarden is erg complex, deels door de vele juridische uitzonderingen maar vooral ook door het taxatie-technische aspect. Hierdoor wordt de WOZ-waarde vaak als vast gegeven aanvaard en niet door u betwist. Juist hier laat u een kans liggen. Een lagere WOZ-waarde heeft natuurlijk ook een positief effect op de omvang van de door u te betalen gemeentelijke belastingen. Brandsma Vastgoed kan u duidelijkheid verschaffen over de waarde van uw onroerend goed.

Wilt u een goed onderbouwde waardebepaling of taxatie van uw woning, neem dan gerust contact met ons op.

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring