Mijn favorieten

EPA Energielabel

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht. Het label laat de energieprestatie van de woning zien en maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G, oftewel van weinig naar veel besparingsmogelijkheden. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

Voorlopig label
Aan alle woningen zonder energielabel is sinds 2015 een voorlopig energielabel toegekend. Het voorlopig label is gebaseerd op onder meer bouwjaar en is bedoeld als stimulans om na te denken over kansen voor een comfortabele en energiezuinige woning. Het voorlopig energielabel heeft geen formele status.

Definitief label aanvragen
Het definitief energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. De woningeigenaar kan een definitief energielabel regelen via Energielabelvoorwoningen.nl. Dit kost enkele tientallen euro’s. Een erkend deskundige controleert de gegevens. Na goedkeurig is het definitieve energielabel rechtsgeldig en terug te vinden in de database EP-online.nl.

U kunt ons kantoor inschakelen voor het regelen van een definitief energielabel.